Krajina

1/2 s, F3.50, ISO100, 250505_karluv_most_005
30.0 s, F22.00, ISO100, 250505_karluv_most_022
2.0 s, F3.50, ISO100, 250505_karluv_most_042
30.0 s, F22.00, ISO100, 250505_karluv_most_045

5.0 s, F5.00, ISO100, 250505_karluv_most_047
1.0 s, F4.00, ISO100, 250505_karluv_most_091
1/500 s, F10.00, ISO200, Bohnice_vychod_slunce04JPG250305
1/2000 s, F6.30, ISO400, Bohnicka_vodarna03JPG230105

5.0 s, F16.00, ISO100, Lavicka_slunce_02JPG280405_uprava
1/500 s, F13.00, ISO200, Osvetimanykostel_zapad_slunceJPG300305_uprava
1/800 s, F4.00, ISO64, P6010042
2.0 s, F5.60, ISO100, Praha_Vltava02JPG191204

Vygenerováno 1. října 2005 v 10:49:48 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2005 Veronika a Martin Horákovi